Sunday, March 25, 2007

سال خوبی داشته باشید

سال نو مبارک. دستتان را به گرمی می فشارم و اندکی در آغوش گرمم فشارتان می دهم به نشانه دوستی بی شائبه
تا همین چند وقت پیش؛ ده پانزده سال پیش رو می گویم، فرا رسیدن سال نو معنی دیگری برایم داشت. واقعا فکر می کردم زندگی ام همراه با آمدن بهار از نو شروع میشود یا یک تغییر کلی خواهد کرد. اما از آن موقع ها به بعد رسیدن سال نو فقط یک لحظه است بین تیک وتاک ساعت. زندگی ام انگار از گردی درآمده و دراز شده! خدا به خیر کند آخر این این راه دراز را
به همون خدای مذکور در بالا، در ابتدای این سال جدید آرزوی من آرامش و سلامت همه آدم هاست اما نمی دانم چه ام می شود که پس از اندی دلم می خواهد فلان کس از کار بر کنار شود و بهمانی در راه خانه بیافتد توی جوی آب و پایش بشکند و انگشت نفر سوم لای در بماند و بیماری نفر چهارم بدتر شود و ماشین اون مرتیکه را دزد ببرد و اون زنیکه بد اخلاق اداره پست توی کوچه پس کوچه بلایی سرش بیاید و خبر سکته ناگهانی نفر پنجم و خبر مرگ دیگری و ..... به نظر شما من آدم بد و پلیدی هستم؟ خب اما الان ابتدای سال است و من جز دوستی و محبت چیزی در دلم نیست؛ آینده را بعدا یک کاریش می کنم. سال خوبی داشته باشید

سال خوبی داشته باشید

سال نو مبارک. دستتان را به گرمی می فشارم و اندکی در آغوش گرمم فشارتان می دهم به نشانه دوستی بی شائبه
تا همین چند وقت پیش؛ ده پانزده سال پیش رو می گویم، فرا رسیدن سال نو معنی دیگری برایم داشت. واقعا فکر می کردم زندگی ام همراه با آمدن بهار از نو شروع میشود یا یک تغییر کلی خواهد کرد. اما از آن موقع ها به بعد رسیدن سال نو فقط یک لحظه است بین تیک وتاک ساعت. زندگی ام انگار از گردی درآمده و دراز شده! خدا به خیر کند آخر این این راه دراز را
به همون خدای مذکور در بالا، در ابتدای این سال جدید آرزوی من آرامش و سلامت همه آدم هاست اما نمی دانم چه ام می شود که پس از اندی دلم می خواهد فلان کس از کار بر کنار شود و بهمانی در راه خانه بیافتد توی جوی آب و پایش بشکند و انگشت نفر سوم لای در بماند و بیماری نفر چهارم بدتر شود و ماشین اون مرتیکه را دزد ببرد و اون زنیکه بد اخلاق اداره پست توی کوچه پس کوچه بلایی سرش بیاید و خبر سکته ناگهانی نفر پنجم و خبر مرگ دیگری و ..... به نظر شما من آدم بد و پلیدی هستم؟ خب اما الان ابتدای سال است و من جز دوستی و محبت چیزی در دلم نیست؛ آینده را بعدا یک کاریش می کنم. سال خوبی داشته باشید

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Blogroll Me!

PageRank