Wednesday, August 27, 2008

فتوبلاگ به روز شد

فتوبلاگم را به روز کردم. آدرس فتوبلاگ من همین بغل، بالا سمت راست

Wednesday, August 20, 2008

کوهنوردی که من باشم

آقا یا خانمی که شما باشین من دوهفته پیش یک کوه درست و حسابی رفتم و تا الان حداقل یک بار برای کسانی که نیم ساعتی با من نشسته اند این واقعه حیرت انگیز را که هر چند سال یکبار اتفاق می افتد تعریف کرده ام. حیفم آمد شما از دیده های من و دیگر کوهنوردان این خطه بی نصیب بمانید. از قضا ما قله شیرپلا را زدیم. زدیم در فرهنگ ما کوهنوردان یعنی فتح کردیم. می خواستیم پرچممان را هم نصب کنیم که بنا به دلایل شرعی از قبیل پیدا کردن پرچم همراه با میله مربوطه و مکان نصب برای فرو کردن میله مذکور از این امر منصرف شدیم. از حواشی که بگذریم حدود هفت ساعتی تو کوه و کمر ول بودیم و هوای تازه تنفس کردیم و عکاسی هم نمودیم البته. غیر از ما ؛این ما یعنی من و یک نفر دیگر مشابه من؛ کوهنوردان علاقه مند ؛این کوهنوردان یعنی کسانی که رستوران های دربند را پشت سر گذاشته و از کوه بالا میروند؛ دیگری هم بودند که ساعت پنج و نیم صبح در کوه ولو باشند و اسباب تعجب ما را برانگیزند. شما هم اگر تاکنون نرفته اید حتمن برید که تا دو روز پا درد عجیبی دارد که نگو و نپرس. گرچه از آن روز به بعد جو ورزشکاری مرا گرفته و تا طبقه چهارم را حداقل یک بار بالا و پایین می روم تا برای چند سال بعد آمادگی زدن قله دیگر را داشته باشم. خسته نباشی کوهنورد

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Blogroll Me!

PageRank