Monday, November 24, 2008

قصه های من و مانی

مانی داره خمیر بازی می کنه؛ یه گوله کوچولو برای چشم مار درست کرده ودر حالیکه اون یکی چشم را هم داره می چسبونه میگه: چشماش فتوژنیکه
من: :-0

|

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Blogroll Me!

PageRank